Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

– voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en / of gebruiker van de site worden ingekocht / geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging / registratie geschiedt.
– onze firma neemt de gepaste technieken en organisatorische voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging en enige andere geoorloofde toegang of verwerking.
– conform de wet van 8 december 1912 ter bescherming van de persoonlijke levensfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens